• church3
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
 • church1
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
 • church2
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
 • church2
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
Maid, Driver, Nanny, Elderly Care Delivery Services.
Call: 084 082 8420 Or email: narisa24@hotmail.com
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ในการจัดส่งพนักงานให้กับนายจ้าง
และองค์กรต่างๆ เรารู้ซึ้งถึงความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
และเราพร้อมช่วยเหลือเสนอแนะให้กับลูกค้าทุกๆครอบครัว ทุกๆองค์กร
เพื่อให้ตรงตามความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการพนักงานจากทางเรา
โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความเป็นธรรม ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
บริการทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
และความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว เรามอบการบริการให้ทั้งอยู่ประจำ
ไป-กลับ และพาร์ทไทม์

บริการเปลี่ยนจำนวนพนักงานทุกตำแหน่งไม่จำกัดจำนวนภายในระยะเวลา
1 ปี พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนในระยะเวลาดังกล่าว

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
ไม่มีค่าบริการรายปีในปีต่อไปหากไม่มีการเปลี่ยนพนักงานใหม่

พนักงานประวัติดี มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในหน้าที่ ขยัน อดทน
เชื่อถือได้ ซื่อสัตย์ รักในอาชีพ กริยามารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรตินายจ้าง